Në Ditën Ndërkombëtare të Dukshmërisë së Transgjinorëve, Ali Huremović dhe Bojana Kuklić, nga Bosnjë Hercegovina, flasin për përvojat e tyre, sfidat e kalimit dhe rëndësinë e mbështetjes nga prindërit në udhëtimin e tyre.