Video e Ekonomia online për ceremoninë e ndarjes së çmimit “media prize”, kushtuar gazetarëve, rrëfimet e të cilëve kanë kontribuar në përmirësimin e tolerancës ndëretnike në Kosovë.