Vitin e kaluar, projektit të quajtur Cegerica iu akordua Çmimi i Ndikimit Social, që iu akordohet sipërmarrësve të rinj malazez për bizneset e tyre me ndikim social.