Autoritetet lokale ende nuk i kanë ndërmarrë hapat e nevojshëm për largimin e vend grumbullimeve të mbeturinave në lagjen e Beogradit “Viline vode”.