Arif Haliti, profesor i gjuhës boshnjake, është përfshirë në mënyrë aktive në përgatitjen dhe prezantimin e klasave online gjatë pandemisë. Ai beson se nuk është mirë që të ketë angazhim të fortë vetëm ndaj metodave tradicionale të arsimit.