‘Elitat’ politike dhe kompanitë e tyre të preferuara janë financues të përbashkët, të gjithë për shkak të korrupsionit të gjithëpranishëm brenda prokurimit publik. Çdo vit, një e treta e fondit prej tre miliardë marka shpenzohet në mënyrë jo transparente, dhe makineria gjyqësore ‘e mirë vajosur’ nuk duhet se e konsideron këtë një problem i cili ia vlen të trajtohet. Kjo video është një histori investigative e prokurimit publik me autor Amarildo Gutić, gazetar i Qendrës së Zhvillimit të Medias dhe revistës Žurnal.