Frontex, Agjencia Evropiane e Kufirit dhe Rojes Bregdetare, ka lançuar një operacion të përbashkët me Malin e Zi për të ndihmuar qeverinë që të kontrollojë kufijtë dhe të adresojë krimin ndër kufitar.