Artistët e mbledhur në Ohër restauruan shpirtin e kohërave të hershme me punimet e tyre, duke demonstruar aftësitë në ndërtimin e mozaikëve, një nga teknikat më të vjetra të shprehjes artistike.