Видео на „Слободна ТВ“ за локалните избори што ќе се одржат во Северна Македонија на 17 октомври.