Jeni i sigurt se kjo që po thoni është mendimi juaj i sinqertë, apo dëshironi që publikut t’i pëlqejë? Mua jo gjithmonë më pëlqen përgjigja ime, por vazhdoj të përpiqem.

Predrag Arsovski

Termi “influencer” mund të ketë marrë një ngjyrim negativ së fundmi, kur shohim se edhe yjet quhen “influencer”, por ndoshta për sa i përket komunikimeve politike mund të përkufizohet si një publik kritik. Nuk jam i sigurt nëse shumica e njerëzve që i shohim rregullisht në deklarata, në media dhe në debate e dalje publike të ndryshme, e konsiderojnë veten ndikues. Sigurisht që nuk mendoj se jam një ndikim i veçantë në opinionin publik, edhe pse ndonjëherë ndodh që të kem një duzinë dalje publike në ditë.

Shpesh pyes veten nëse, në këtë kuptim, ideja e sferës publike të Habermasit ka ndonjë analogji. Përkufizimi i opinionit publik lidhet domosdoshmërisht me aksesin e barabartë në media dhe informacion, por ne (ndikuesit) jemi akoma më të privilegjuar për dy arsye: kemi akses më të mirë në informacion dhe kemi akses më të mirë në media. Pyetja thelbësore këtu është nëse ky rreth, ndonjëherë i mbyllur i komentuesve publikë, është një lloj flluskë në vetvete? A ka një pluralizëm dhe objektivitet të vërtetë? Ende nuk ka një vendim për këtë.

Shumica e atyre që ndikojnë në opinionin publik, si rregull, vijnë nga dy kampe kryesore: njëri është media kryesore, e dominuar nga profesorë, figura publike, ish-zyrtarë ose gazetarë dhe kolumnistë – të gjithë llojet e opinionbërësve shoqërorë. Kategoria e dytë, roli i së cilës në sferën publike po rritet vazhdimisht, përbëhet nga personalitete organikisht të njohura, kryesisht me opinion privat, të ardhur nga mediat sociale. Si të parët ashtu edhe të dytët ndikojnë te publiku, madje ndonjëherë edhe e fitojnë goxha para me atë ndikim, por mënyra se si ata e zhvillojnë diskursin publik është ende e ndryshme. Media sociale është, në fund të fundit, një zonë private dhe nuk i nënshtrohet një shqyrtimi dhe kritike të tillë si media kryesore. Prandaj, mënyra e vendosjes së pikëpamjeve, diskutimeve, madje edhe përgjegjësia për fjalën e folur janë të ndryshme. Prandaj, kur flasim për publikun kritik, mendojmë më shumë për këta ndikues tradicionalë.

A kemi ndikim kyç? Nuk e di. Shkenca varion në lidhje me ndikimin e medias në përgjithësi, nga fakti që publiku informohet drejtpërdrejt përmes këtij kanali, deri tek fakti që media nuk ka ndikim në opinionin publik. E vërteta, për mua, është diku në mes. Natyrisht, jam dakord me pretendimin se mediat vendosin axhendën e ditës, pra zgjedhin se cilat tema do t’i nënshtrohen shqyrtimit publik në një periudhë. Prandaj, ndikimi i paraqitjeve publike të influencuesve mund të lidhet më shumë me këtë fenomen: mënyrën se si ata ndjekin dhe komentojnë temat që mediat kanë zgjedhur të jenë të rëndësishme. Këtu, mendoj se ndikimi është më i fortë tek i ashtuquajturi publik i papërcaktuar, kritik, ku këta personalitete janë shumë më ndikues sesa tek audienca e përcaktuar tashmë. Kështu, konfirmohet rregulli i vjetër: ata që kanë krijuar tashmë një mendim për një temë, kanë më shumë gjasa të ndryshojnë mendimin e tyre për kundërshtarin e tyre, sesa të ndryshojnë mendje. Pra, për ne, çështja varet nëse dhe në çfarë mase do të fusim populizmin në shfaqjet tona, sepse gjithsesi aksesi ynë në media është një lloj kapitali social, të cilin influencuesit e ruajnë me kujdes.

Prandaj, kur kam disa shfaqje në ditë, (ndodh që kam performanca në kasetë dhe çdo 15 minuta, deklarata të rreshtuara, debate etj.), pyetja thelbësore që përpiqem të mbaj gjithmonë aktive në kokën time, është: a je i sigurt se kjo që thua është mendimi yt i sinqertë, apo dëshiron që publikut t’i pëlqejë? Mua jo gjithmonë më pëlqen përgjigja ime, por vazhdoj të përpiqem.

 

Predrag Arsovski, komunikolog dhe analist politik