Ndjej një energji pozitive në shoqëri dhe një dëshirë që njerëzit të bëhen pjesë e ndryshimeve që do të kenë një ndikim pozitiv në shoqërinë tonë. Njerëzit duan që të jenë ata që janë të përfshirë në ndryshim.

Marko Milutinovic

Unë jam përballur me shumë probleme dhe fatkeqësi në rrethin tim, gjë që shënon rrugën e jetës së çdo aktivisti pavarësisht nga fusha e aktivizmit ku ai është i përfshirë.

Aktivizmi qytetar – të gjithë po flasin për të, por pak e shpjegojnë se çfarë do të thotë në të vërtetë kjo fjalë. Aktivizmi është ndërgjegjësimi i qytetarëve, realizimi i fushatave, si dhe ndërmarrja e të gjitha veprimeve të tjera që synojnë zbatimin e ndryshimeve shoqërore.

Prej vitesh jam përfshirë në aktivizmin mjedisor. Fushat e mia të aktivitetit janë komunikimi dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve për rëndësinë e çështjeve mjedisore dhe ndryshimeve klimatike. Angazhimi në aktivizëm më hapi horizontet dhe ndërgjegjësimin se më pëlqen kjo lloj pune. E gjithë kjo më çoi në vendimin për të ndryshuar rrugën e karrierës sime.

Pasi u diplomova për Drejtësi në Universitetin e Beogradit, duhej t’i kushtoja karrierën time punës në fushën e së drejtës ndërkombëtare. Por si rezultat i viteve të punës si aktivist dhe vullnetar, kuptova se ka gjëra të tjera që më tërheqin vëmendjen dhe që më pëlqejnë më shumë. E gjithë kjo më bëri që të braktis idenë time origjinale dhe t’i përkushtohem punës në sektorin e komunikimit me synimin për të rritur ndërgjegjësimin për çështjet mjedisore dhe vlerat e Bashkimit Europian.

Tani për tani jam i sigurt që e gjithë kjo tingëllon mirë, por a ka qenë gjithmonë kështu? Një përgjigje shumë e shkurtër dhe e sinqertë është JO. Unë jam përballur me shumë probleme dhe fatkeqësi në rrethin tim, gjë që shënon rrugën e jetës së çdo aktivisti pavarësisht nga fusha e aktivizmit ku ai është i përfshirë. Shumë shpesh kam përjetuar nënçmime, tallje dhe kritika, por nuk jam fajtor apo i zemëruar për këtë. Shumica e njerëzve nuk e bënë atë për ndonjë qëllim të keq (edhe pse kishte raste), por për shkak të mungesës së të kuptuarit dhe vetëdijes për atë që po bëja, duke menduar se thjesht po hiqesha si i zgjuar. Në vend që të bëhesha jurist siç bëjnë “njerëzit normalë”, fillova të flas për ndryshimet klimatike, axhendën e gjelbër, riciklimin, ekonominë rrethore e kështu me radhë.

Me shpresën se mund të ndihmoj të paktën një person që ndeshet me këtë rubrikë, kam një rrëfim për të bërë: kur e gjej veten duke bërë diçka që e dua dhe besoj thellësisht, më stolis një lloj kokëfortësie dhe indinjata jonë tradicionale. Dhe kështu të gjitha komentet negative që mora më forcuan bindjen time për t’u përkushtuar edhe më shumë, për të ecur më fort dhe drejt arritjes së synimeve të mia – pra drejt ndërgjegjësimit të bashkëqytetarëve tanë.

Ju mund të pyesni veten nëse përpjekjet e mia kanë qenë të frytshme. Përsëri, unë do t’ju jap një përgjigje të thjeshtë dhe të shkurtër – PO. Gjatë gjithë këtyre viteve të punës, njerëzit kanë filluar të kuptojnë rëndësinë jo vetëm të çështjeve të cilave u kushtohet aktivizmi im, por edhe të çështjes së aktivizmit në përgjithësi. Shumë nga njerëzit që më kritikuan tani janë mbështetësit e mi.

Vetëm duke marrë shembullin e organizimit dhe pjesëmarrjes në ngjarje të ndryshme, tryeza të rrumbullakëta, fushata dhe aksione në vitin e kaluar, mund të vlerësoj se një numër i konsiderueshëm i njerëzve kanë filluar të angazhohen aktivisht në aktivizmin mjedisor. Pas një eventi që organizova, i cili synonte të afronte konceptin e ekonomisë rrethore me qytetarët e zakonshëm, njerëzit më erdhën me pyetje të ndryshme se si mund të aplikojnë ekonominë rrethore në rrethin e tyre. Gjithashtu kam pasur përvoja të ngjashme kur kam marrë pjesë në një fushatë rajonale që promovonte të drejtën e qytetarëve për ajër të pastër. Më pas mora pyetje dhe ftesa për të ndihmuar bashkëqytetarët tanë të cilët u interesuan se si mund të kontribuojnë personalisht në uljen e ndotjes së ajrit që është prezente në vendin tonë. Kam në plan të punoj në projekte të ndryshme me këta njerëz në periudhën e ardhshme.

Ndjej një energji pozitive në shoqëri dhe një dëshirë që njerëzit të bëhen pjesë e ndryshimeve që do të kenë një ndikim pozitiv në shoqërinë tonë. Njerëzit duan që të jenë ata që janë të përfshirë në ndryshim. E gjithë kjo zgjon shpresën dhe gëzimin, duke kuptuar se ne jemi në gjendje të krijojmë një shoqëri dhe afërsi për të cilën do të jemi krenarë dhe të lundrojmë në krahët e punës së bashku për një të ardhme më të mirë, më të gjelbër dhe më të lumtur!

 

Marko Milutinovic, Ambasadore e re europiane në Ballkanin Perëndimor dhe Ambasadore e Paktit Europian për Klimën