Nëse e vendosim fjalën “të rinjtë” përveç sipërmarrjes sociale në agjendën pas- covid, ne patjetër që kemi një strategji për ndërtimin e një të ardhmeje dhe një bote më të mirë.

Biljana Stojceska

Edhe pse tashmë në mars të vitit 2021, them se ky vit ka filluar me sfidën e vjetër, “Si të përballojmë pandeminë e Covid 19?”. Në fakt, kjo pandemi nuk është vetëm një sfidë, por gjithashtu një dritare e ngushtë apo një mundësi e rrallë për të reflektuar mbi qëndrimin tonë ndaj shoqërisë. Rëndësia e investimit të mirë, që zgjat dhe ka ekzistuar për më shumë se një dekadë, por edhe roli i këtij investimi në agjendën post-covit i jep atij një rëndësi akoma më të madhe.

Aktualiteti i pyetjes “Si të vazhdojmë pas pandemisë së Covid 19” në lajmet e përditshme dhe gazeta mbulohet përmes sektorit publik (institucioneve shtetërore) dhe sektorit privat (bizneset që operojmë për të siguruar fitime). “Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore ka miratuar masat e mëposhtme për t’u përballur me krizën”, thonë ata. Nga ana tjetër, “Në takimin e sotëm me institucionet kompetente, Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit kërkuan zgjidhje efikase për pasojat ekonomike të krizës së Covidit 19”. Dhe, ndërsa në sektorin e parë dhe të dytë dominojnë fjalët “jap” dhe “kërkesa”, në të tretën, sektorin social (organizatat joqeveritare), mbizotëron fjala “krizë”. Dhe kemi të rinj në krizë, të drejta në krizë, vlera ​​in krizë, krizë në krizë.

Për këtë arsye, është e nevojshme që të shfrytëzohet qasja e re ekonomike në agjendën post-covit, e cila kombinon më të mirën e sektorit publik, të sektorit privat dhe të sektorit social. Në fakt, një evolucioni i quajtur sipërmarrja sociale ka hapur kufijtë midis këtyre tre sektorëve, duke u përqëndruar në një sektor tjetër të katërt. Ju paraqes sektorin e katërt si një mozaik inovacionesh, organizatash e rrjetesh, ndërmarrjesh fitimprurëse dhe kooperativash. Nuk ka nevojë për përkufizim, është e rëndësishme të mobilizohet forca lëvizëse e kësaj enigme për të gjetur zgjidhjet aq të nevojshme.

Sipërmarrja sociale, e cila hap kufijtë ndër-sektorialë, do të jetë vendimtare për rindërtimin ekonomik dhe social pas pandemisë, pasi ajo ndërthur dy tema kryesore. Po, edhe ne këtu në Ballkan, po flasim për një rifillim për një bote më të mirë pas pandemisë. Në thelb të ndërmarrjes sociale është një investim i qëndrueshëm në ndryshimin pozitiv të komunitetit. Ndryshimi pozitiv në shtëpi është hapi i parë në ndërtimin e një bote më të mirë. Së dyti, ndërmarrjet e vogla janë jetike për ekonominë e shoqërisë sonë dhe për këtë arsye, ndërmarrjet e reja do të përcaktojnë të ardhmen ekonomike të rajonit. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të stimulohet ekonomia për të mirën e përbashkët.

Nga ana tjetër, sipërmarrja sociale përqendrohet tek fjalët: mjedisore, sociale, përgjegjëse, të përbashkëta, të mësuarit, zgjidhje, ide, mundësi, progres, zhvillim. Në fakt, kompanitë e ideuara si sociale priren të favorizojnë nevojat sociale dhe mjedisore duke përdorur një qasje të qëndrueshme ekonomike. Por që sipërmarrja të adresojë në mënyrë efektive nevojat mjedisore dhe sociale, ne duhet të kuptojmë përgjegjësinë tonë kolektive. Ne nuk mund të jetojmë më në një botë në të cilën, që dikush të fitojë duhet të humbasë dikush tjetër. Është e rëndësishme të pranohet ndërvarësia e njerëzimit, domosdoshmëria e bashkëveprimit dhe bashkëpunimit për përparim dhe zgjidhje të ndërsjellta. Së fundmi, procesi i zhvillimit për të cilin kemi nevojë tani ka të bëjë me vendosjen e zgjidhjeve në kontekste të ndryshme, eksperimentimin në mënyrë krijuese me ide, dhe praktikat reflektuese e të përsëritura.

Së fundmi, nëse vendosim fjalën të rinjtë përveç sipërmarrjes sociale në agjendën pas- covid, ne patjetër që kemi një strategji për ndërtimin e një të ardhmeje dhe një bote më të mirë.

 

Biljana Stojčeska, punonjëse e re e Unionit Rinor – Krushevë