Politikat e personelit të organizatave tona politike ende nuk e kanë kuptuar se çfarë do të thotë të investosh në njohuritë dhe aftësitë e të rinjve. Për shkak të kësaj qasjeje, pothuajse mbi 50% e të rinjve nuk qëndrojnë në organizatat politike për më shumë se 6 muaj.

Brajan Brković

Angazhimi politik i të rinjve në Serbi është një lloj teme tabu në perceptimin e vetë të rinjve. Në përzierjen e stereotipeve që mbizotërojnë në përmendjet e partive apo lëvizjeve politike, tek të rinjtë bie në sy fjalia tashmë e famshme “Çfarë mund të bëj për këtë”, mbi atë që ka qenë gjithmonë e njohur dhe është po aq shkatërruese sa shumica e partive politike që mbanin pushtetin nga shumë parti – “Ato janë të gjitha njësoj”.

Mësuam një dekadë më parë se në Serbi, politika jo vetëm që i “shteron” por edhe “mashtron” të rinjtë, duke ofruar shpresa dhe pritshmëri, të cilat duket se zhduken papritur pas përfundimit të fushatave politike. Me kalimin e kohës kemi parë gjithashtu se të rinjtë janë gjithnjë e më pak të interesuar për programet politike të partive, megjithëse fakti është se shumica dërrmuese e të rinjve janë larguar nga Serbia në dhjetë vitet e fundit, dhe/ose po përgatiten të largohen nga Serbia pas përfundimit të shkollës.

Unë besoj se një pjesë e partive politike i kanë kthyer shpinën problemeve të rinisë, sepse të rinjtë thjesht nuk përfaqësojnë një kategori zgjedhore të besueshme dhe mjaft të madhe për ta. Kjo mbështetet edhe nga fakti se numri i deputetëve nën 30 vjeç në Kuvendin e Republikës është pak më poshtë 6% (14 nga 250).

Nuk mund të themi se të rinjtë nuk janë të interesuar për çështjet sociale – në fakt, sipas raportit Alternativë për pozitën dhe nevojat e të rinjve në Serbi për vitin 2022, të përgatitur nga Organizata Ombrella e Rinisë së Serbisë, shohim se 18% e të rinjve deklaruan se janë anëtarë të ndonjë shoqate qytetare. Ky raport zbulon se të rinjtë duan të marrin pjesë në shoqëri dhe ne mund ta shohim këtë përmes statistikave që 75% e të rinjve nënshkruan një peticion apo iniciativë popullore këtë vit, 48% e të rinjve dolën vullnetarë, pothuajse 58% e të rinjve votuan në zgjedhjet e mëparshme, pothuajse 47% e të rinjve morën pjesë në protestat e organizuara nga shoqatat, ndërsa ky numër është dukshëm më i ulët kur bëhet fjalë për protestat e organizatave politike, ku morën pjesë vetëm 14.3% e të rinjve. Raporti alternativ na tregon gjithashtu se të rinjtë, rreth 77% e tyre, nuk besojnë në zgjedhje të ndershme dhe të lira në Serbi.

Ky raport na ndihmon të shohim një mospërputhje midis numrit të të rinjve të përfshirë në aktivizëm dhe të rinjve të përfshirë në aktivizëm politik. Në realitet, partitë politike konvencionale në Serbi shumë shpesh i përdorin të rinjtë si një lloj dekori, duke mos lënë vend për iniciativën e tyre. Nga mantra se të rinjtë janë nismëtarët e shoqërisë dhe do të mbështeten nga çdo parti politike, vijmë në realitetin e një situate ku të rinjtë përdoren për prezencën e tyre fizike në stenda apo për të ndihmuar në vendosjen e posterave. Kjo u vë përpara të rinjve kuadrin e ekzistencës së thjeshtë pa inkurajuar proaktivitetin dhe zhvillimin e iniciativës. Politikat e personelit të organizatave tona politike ende nuk e kanë kuptuar se çfarë do të thotë të investosh në njohuritë dhe aftësitë e të rinjve. Për shkak të kësaj qasjeje, pothuajse mbi 50% e të rinjve nuk qëndrojnë në organizatat politike për më shumë se 6 muaj.

Përparimin e të rinjve dhe shoqërisë në tërësi e sjell pjesëmarrja më e madhe e të rinjve në jetën politike, ndaj është e nevojshme që organizatat politike të lejojnë ‘gjak të ri’ të marrin iniciativa, sepse të rinjtë nuk duan të rrinë duarkryq. Ata kanë treguar se janë të gatshëm të ndërmarrin iniciativa dhe të dalin vullnetarë. Ajo që në thelb u mungon të rinjve është mundësia dhe besimi për të vepruar përmes organizatave politike; është shumë më e lehtë të flasësh për të rinjtë dhe problemet e tyre sesa të tregosh besim te të rinjtë dhe idetë e tyre.

 

Brajan Brković, aktivist civil