Видеото промовира меѓурегионална мобилност на младите, соработка, интеркултурален дијалог и учење.