За проблемите при интеркултуралната комуникација во Војводина дознаваме во „Приказната на Алекса“, краток документарен филм кој е дел од проектот „Форум за интеркултуралност – Сите наши приказни“ на Центарот за интеркултурна комуникација од Нови Сад, кој се реализира со помош на Фондацијата за отворено општество.

Видеото е дел од регионалниот проект „Хроника на опкружувањето“ кој го реализираат Европскиот фонд за Балкан и Европското движење во Србија.