Анита Шимунџа, координатор на Центарот за социјално претприемништво од Бања Лука, објаснува како да препознаете социјално претпријатие и што е социјално претприемништво.