Видео на Македонската информативна агенција за собирањето хуманитарна помош за Украина во општина Делчево.