Меѓународното европско движење спроведува кампања во чии рамки сака да покаже солидарност со жртвите на Украинската војна и промовира ЕУ вредности како што се единството, мирот и демократијата.