За позицијата на жените во политиката зборува Сабина Чудиќ, претседателка на Главниот одбор на „Наше странке“ и пратеничка во Парламентот на Федерацијата БиХ.