Приказна за неспоредливото значење на личностите кои ја обликуваа свеста на младата генерација до војните во 90-тите години на минатиот век. На култот на личноста, не само на Јосип Броз Тито, туку и на другите највисоки функционери на поранешна СФРЈ, се гледа низ призмата на високите вредности и единството.