Протест на Ромите во Албанија против прикривањето и непријавувањето на реалната имотна состојба на јавните функционери.