Просветните работници носат голема одговорност во „новата реалност“ кога треба да го зачуваат своето и здравјето на учениците, и да најдат најдобар начин да се пренесе знаењето. Во видеото зборува Слаѓан Радовиќ, директор на средното училиште „Никола Тесла“ во Лепосавиќ.