Организацијата Women 4 Women Kosovo им помогна на повеќе од илјада жени да најдат работа преку унапредување на нивните вештини.