Видео од протестите на работниците во Тирана, кои бараат повеќе права на работното место.