Иницијативата „Smart-Cool-Tour“ има за цел да го поттикне туризмот и заштитата на културно-историското наследство во прекуграничниот регион Пелагонија и Корча.