Песната „Бренда“ на средношколецот Стефан Дуковски која повикува на борба против родовото насилство.