Наташа Нелевиќ, театарска критичарка и драмска писателка, со НВО Нова во 2011 година го започна електронскиот Музеј на жените, на кој се собрани, ревалоризирани и презентирани на јавноста документи за животот на жените во минатото на Црна Гора. Во видеото зборува и за пречките за реализација на идејата дигиталниот музеј да стане национална институција.