Сеад Малагиќ, ИТ експерт од Сараево, зборува за зголемениот мониторинг на глобалните корпорации над интернет активностите на обичните луѓе.