Видеото на новинарската школа во Нови Сад е дел од серијалот создаден како дел од проектот „Унапредување на медиумското известување за екстремизмот“, во кој соговорниците коментираат за лошите медиумски практики при известувањето за различни социјални групи – Албанци, Хрвати, мигранти, жени и политички неистомисленици.