Видео на „Новисадската новинарска школа“ за тоа како да разговарате со студентите за таблоидните медиуми преку анализа на делото на Нушиќ „Госпоѓа министерка“.