Опис на видеото: Еко-акцијата има единствена улога на надзорно тело во БиХ, имајќи предвид дека акцијата не се заснова на компромисна соработка со властите, туку на критикување и поддршка на отпорот кон структурите на финансиската и политичката моќ.