Видео на Германската служба за академска размена (ДААД) од конференцијата на тема климатски промени и екологија под наслов „Идеи за Европа – Европски зелен договор – Одржливи еколошки промени“.