Видеото на Новосадската новинарска школа е наменето за учениците, а лекциите за лажните вести ги осмислија просветни работници, комбинирајќи го наставното градиво со вештини за медиумска и информациска писменост.