Видео на „РСЕ Косово“ кое им дава насоки на младите при пронаоѓањето  на работа во посакуваната струка.