Видео за загадувањето на животната средина со прекумерна бука во градот Кучово, кој се наоѓа на 100 километри од Тирана.