Алма Бубриќ, дипломиран политиколог, зборува за проблемите со кои се соочуваат граѓаните на БиХ кога земаат станбен кредит.