Видео приказна на ЦДТ (Центарот за демократска транзиција): Занимавањето со политика во Црна Гора стана занимање со висок ризик, проследено со навреди и закани. На која било партија да припаѓате, изразувањето на политички став сѐ почесто се казнува со насилство.