Софтверската компанија RADIX и еколошката организација Let’s do it Kosova организираа акција за чистење на најзагадените краеви во Приштина.