Фронтекс, Европската агенција за гранична и крајбрежна стража, во моментов спроведува Заедничка операција со Црна Гора за да им помогне на црногорските национални власти во контролата на границата и борбата против прекуграничниот криминал.