На овогодишните локалните избори на Косово, гласачите нема да бидат обврзани да приложат доказ за вакцинација.