Иван Тодоровиќ од Мрежата за граѓански активизам зборува за тивката миграција на младите од Косово.