Како да разговарате со учениците за линеарната перспектива и визуелната писменост, во видеото на Школата за новинарство во Нови Сад.