За Опкружување зборува Верољуб Петронијевиќ, истражувач во областа на безбедноста од НВО Хумани Центар Митровица.