Зошто медиумската писменост е важна и кои се предностите на медиумски писмениот граѓанин, зборуваат новинарот и колумнист Брано Мандиќ и Вук Вуковиќ, теоретичар на медиуми. Видеото е дел од проектот за медиумска и информациска писменост кој го спроведува Институтот за медиуми на Црна Гора.