Kреаторите на политиките исто така треба да го разберат социјалното размислување и важноста на социјалното претприемништво и треба да подготват политики за поддршка на оваа нова форма на економија, а не да го прават спротивното.

Сафет Грџалиу

Светот нема да биде ист како што беше пред пандемијата на Ковид-19. Сите нѐ чека нов економски поредок. Еден од начините преку кои се развиваат и финансираат разни решенија за социјални прашања е социјалното претприемништво, кое се смета за растечки тренд и, со секој нареден ден, има сѐ поголемо внимание на деловните субјекти околу активностите поврзани со овој вид на претприемништво.

Еден таков случај е „Рајфајзен банка“, која иако е комерцијална компанија, постојано се занимаваше со помагање и идентификување на организациите и компаниите кои имаат социјално влијание и кои имаа посебен развој во последните години на Косово. Ова е главниот аспект во кој е посветена оваа банка во смисла на развој на социјалното претприемништво. Потребно е да се поддржат бизнисите кои помагаат во решавањето на социјалните проблеми; на некој начин, да се зголеми свеста кај бизнисите и оваа активност да има уште поголемо влијание во општеството.

Компанијата „Ѓирафа“ исто така има активности во врска со социјалното претприемништво, а во последните години нејзиниот главен фокус е образованието. Се верува дека општествената одговорност е култура што доаѓа однатре и треба да се интегрира во јадрото на секоја компанија. Исто така, важно е да се развива социјалното претприемништво на Косово и треба да се охрабрат деловните субјекти кои ги поддржуваат овие активности или цели што се корисни за целото општество. Очигледно е дека од „Ѓирафа“ се секогаш подготвени да соработуваат со иницијативи што доаѓаат од разни претприемништва или од други актери кои придонесуваат за развој на претприемништвото.

Во стратегијата за мали бизниси на ЕУ, еден од главните столбови на економијата во развој се микро-претпријатијата и жените во бизнисот, и верувам дека овие категории треба да бидат поддржани со цел да се промовира и реализира овој нов пристап на размислување и дејствување во однос на социјалното претприемништво.

Жените во бизнисот во Косово се добар модел на социјално претприемништво, организирани во форми на невладини организации, без разлика дали станува збор за производство, трговија, рачни изработки или услуги каде социјалното размислување е најсилното оружје.

Постојат многу примери како овој, без разлика дали во Круше е Маде, Феризај, Барилева, Раховец или во многу други делови на Косово каде резултатите од социјалното претприемништво се мерливи и одржливи.

Исто така, младите се неискористен потенцијал за користење и унапредување на социјалното претприемништво преку нивната креативност, флексибилност, мотивација и ИТ вештини.

Друга посебна категорија на размислување за социјално претприемништво се оние со одредени здравствени проблеми, како што се луѓе со Даунов синдром или други слични случаи кои не сакаат да бидат товар на општеството, туку да придонесат за градење на општеството.

Но, креаторите на политиките исто така треба да го разберат социјалното размислување и важноста на социјалното претприемништво и треба да подготват политики за поддршка на оваа нова форма на економија, а не да го прават спротивното.

Јавно-приватниот дијалог е без алтернатива за поддршка и унапредување на размислувањето за социјалното претприемништво, како размислување за иднината кое освен свој интерес, има и етика, морал и социјално размислување, без оглед на расата или полот.

Што побрзо ја разбереме важноста на социјалното претприемништво – иднината ќе биде посветла за сите нас.

 

Сафет Грџалиу беше претседател на Стопанската комора на Косово во два мандати, а исто така беше генерален секретар во рамките на Берлинскиот процес.