Исламската заедница на Србија, на Балканот, има најдолга, сега веќе четириесетгодишна традиција во контролата и издавањето халал сертификати за прехранбени производи. Големи количини месо, што се извезуваше во земјите на исламскиот свет од поранешна СФРЈ, имаа исклучиво ХАЛАЛ сертификат.

 Мустафа Јусуфспахиќ

Квалитетот Халал подразбира збир на применети постапки во производствениот процес, како и целокупност на карактеристиките на производот што се целосно во согласност со исламските прописи, и како таков производ или услуга станува прифатлив за муслиманите за потрошувачка и употреба. Од друга страна, сѐ поголем број не-муслимани користат халал производи бидејќи ги сметаат за поздрави и побезбедни за употреба, особено кога станува збор за храна, фармација и козметика.

Утврдувањето и докажувањето на халал статусот на производите можат да го вршат само надлежни, компетентни и квалификувани агенции, овластени од Исламската заедница на одредена област. Статусот Халал се базира на шеријатските принципи и се потврдува со нагласување на етикетата халал.

Исламската заедница на Србија, на Балканот, има најдолга, сега веќе четириесетгодишна традиција во контролата и издавањето халал сертификати за прехранбени производи. Големи количини месо, што се извезуваше во земјите на исламскиот свет од поранешна СФРЈ, имаа исклучиво ХАЛАЛ сертификат на муфтиството во Белград и потпис на тогашниот муфтија Хамдија еф. Јусуфспахиќ, кој е и основач на денешната Халал агенција на Србија.

Примарната активност на халал агенцијата е да го одреди халал квалитетот и да им овозможи на српските производители да добијат Халал сертификат со што ќе го прошират нивниот пазар, односно ќе ги прошират целните групи и со тоа ќе го зголемат како нивниот капацитет, така и нивниот пазар.

Познато е дека разни прехранбени производи, кои може да се најдат во продавниците, содржат различни состојки, вклучувајќи многу често разни емулгатори, кои се означени со буквата Е и број. Исто така е познато дека тие се добиваат од животински коски, а многу од нив се од свинско потекло.

Каков е статусот на храната што ги содржи споменатите адитиви?

Производителите на храна додаваат разни видови адитиви во производствениот процес, сѐ со цел подобрување на нејзиниот квалитет, продолжување на трајноста, превенција од расипување или нејзино стабилизирање. Некои од нив се додаваат за време на производството, некои за време на обликувањето, пакувањето итн.

Постојат различни видови адитиви, според нивната намена, затоа имаме конзерванси, ароми, емулгатори, бои, засладувачи, киселини, бази, итн. Адитивите можат да имаат корисни, но и штетни ефекти врз здравјето на луѓето, во зависност од количината во која се земаат и нивното потекло.

Факт е дека адитивите можат да бидат од животинско потекло, а со тоа и од свинско.

Сепак, тие можат да бидат и од растително потекло, па затоа не можат да се набљудуваат на ист начин. Неопходно е за секој број на адитив да се испита неговиот состав, со цел да се утврди дали е дозволен или харам, бидејќи често се случува причината што го прави нештото забрането да исчезне во хемискиот процес, па затоа не е доволно да се проценува врз основа на она што може да се прочита на пакувањето како декларација на производот.

Покрај свинското и алкохолот, исламот првенствено забранува состојки од човечко потекло во исхраната. На пример, Л-цистеинот е состојка пронајдена во квасецот, која може да се добие од човечка коса, па во 2009 година Халал агенцијата, во контрола на одредени пекари и пекарски индустрии, во нивните производи ги откри овие недозволени состојки, во квасецот користен во нивното производство. Халал агенцијата на тој начин придонесе за целото население, без разлика на верата, а во интерес на здраво општество, што е и целта на мисијата Халал на Земјата. Ова придонесе луѓето да ја разберат важноста и улогата на нашата Халал Агенција на Србија, што ги спречи производителите да ја продолжат оваа лоша производствена практика, како на храна, така и на козметички и фармацевтски производи.

 

Мустафа Јусуфспахиќ, муфтија белградски и воен