Европскиот парламент претходно ги повика членките на ЕУ да обезбедат пристап до канабис на секој што има потреба од тоа. Сепак, Србија сè уште размислува и продолжува брутално да ги гони корисниците.

Вукашин Крстиќ

Светската наука и лекарите сфатија дека канабисот може да лекува, но и дека воопшто не е штетен, а камоли опасен за неговите корисници. На крајот на 2020 година тој беше отстранет од списокот на наркотици на ООН со порака дека треба да биде достапен за секого и насекаде. Европскиот парламент претходно ги повика членките на ЕУ да обезбедат пристап до канабис на секој што има потреба од тоа. Сепак, Србија сè уште „размислува“ и продолжува брутално да ги гони корисниците.

Постојаната мисија на Република Србија во ООН во Виена беше официјално информирана на 21 јануари 2021 година дека Одлуката ќе стапи во сила „во однос на секоја од страните на датумот на приемот на ова известување и потоа страните ќе преземат мерки какви што може да бидат потребни според оваа Конвенција“.

Комисијата за психоактивни контролирани супстанции на седницата на 8 март годинава избегна да го прилагоди српскиот со Списокот на ООН, ставајќи ја Србија со тоа во тешка позиција. Можно е и извесно ставање на Србија на Црната листа на ООН, затоа што Република Србија официјално признава дека не може да ги исполни меѓународните стандарди во трговијата со психоактивни супстанции и прекурзори. Тогаш на сите членки на ООН би им било наложено да престанат да издаваат лиценци за увоз и / или извоз за сите супстанции под контрола на ООН, а тоа се повеќето лекови, суровини и готови производи.

Позитивните законски регулативи велат дека по Осомничениот се применува поповолен валиден законски пропис, што значи дека од 21 јануари годинава, канабисот е декриминализиран во Србија. Секој ден на одложување на примената на Конвенциската листа или прилагодување на Листата на Комисијата, ја чини државата од педесет до сто илјади евра за трошоците за постапки и притвор поврзани со канабис, бидејќи е неспорна обврска на Комисијата да го отстрани канабисот од Списокот на наркотици и да го задржи само во категоријата лекови.

Предложивме државните органи, наместо списокот на Комисијата, веднаш да започнат со примена на веќе официјалниот и ратификуван список на Конвенцијата во Србија, бидејќи е јасно дека Комисијата не е во можност да го усогласи својот список со списокот на Конвенцијата во разумен рок.

Од друга страна, врвни домашни научници од државните факултети и институти, во соработка со приватниот сектор, беа меѓу првите во светот што направија одлучувачки научни достигнувања во стандардизацијата и развојот на иновативни лекови базирани на канабис.

Да не ја занемариме придобивката што Србија може да ја има преку легализацијата на канабисот, која е традиционална земјоделска култура во Србија и каде условите за одгледување се меѓу најповолните во светот. Незнаењето во моментов ја загрозува позицијата и на индустрискиот коноп.

Факт е дека државата даде одредени „знаци на живот“ оваа година, но исто така и дека некои делови од Апаратот попуштија на притисокот од групите со низок интерес. Мрѓа, Милош, Наташа, Михаљ… се само некои од луѓето за кои знаеме, од илјадници кои се затворени со најлошите криминалци, или наскоро ќе бидат.

Го одржуваме пламенот на СЗО, ЕМА и ООН во надеж дека нема да ни треба помош „од страна“, која, извесно е, потребна е и во оваа област. Бидејќи, Мрѓа наскоро ќе биде под клуч три и пол години, без оглед на фактот што самиот Суд утврди дека сакал да им помогне на својата сопруга, братот близнак и на самиот себе во успешна борба против епилепсијата.

Според тоа, ситуацијата е нејасна, но јасно и опасно нездрава.

 

Вукашин Крстиќ, ИРКА